Профил Подесувања Репутација Разговори Омилени Одјави се
Дома Политика за поверителност

Политика за поверителност

Општи одредби

1. ДОО „Типро“ ј. к. 300579867, ул. В. Кудирка бр. 6, ЛТ-03105 Вилнус, Литванија, (во натамошниот текст Друштвото) со својата политика за приватност (во натамошниот текст Политика за приватност) има за цел да ја регулира обработката на личните податоци на Веб страницата mojagarderoba.mk (во натамошниот текст Веб страницата) на корисниците во рамките на Друштвото, обезбедувајќи усогласеност со Општата регулатива за заштита на личните податоци (27 април 2016 година, г) усогласеност и правилно спроведување на Регулативата 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот за заштита на лица во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на таквите податоци (во натамошниот текст Регулативата) и другите закони и регулативи со кои се уредува обработката и заштитата на личните податоци.

2. Со користење на Веб страницата на Друштвото и споделување на вашите лични податоци со Друштвото, вие се согласувате со одредбите на оваа Политика за приватност. Ќе се смета дека посетителите на Веб страницата се запознаени со Политиката за приватност доколку го кликнат копчето „Регистрирај се“ кога се регистрираат на Веб страницата. Ако корисникот не се согласи со оваа Политика за приватност, нема да има право да ги користи услугите на Веб страницата. Друштвото го задржува правото еднострано да ја менува Политиката за приватност во секое време. Ако корисникот ја користи Веб страницата и/или услугите и по објавувањето на промените во Политиката за приватност, ќе се смета дека се согласува со таквите измени. Доколку корисникот не се согласува со променетата содржина на Политиката за приватност, го губи правото на користење на Услугите и мора веднаш да ја откаже својата регистрација на Веб страницата.

3. Друштвото ги обработува вашите лични податоци на законски, фер и транспарентен начин и за легални цели, применувајќи технички и организациски мерки коишто ги штитат податоците од неовластена обработка, случајна загуба, уништување или оштетување.

Вашите податоци може да се пренесат на процесори на податоци кои обезбедуваат услуги на Друштвото и обработуваат лични податоци во име на Друштвото во мера и за целите за кои сте му дале согласност на Друштвото. Личните податоци може да се предадат и на органите за спроведување на законот, доколку постои правна основа за тоа. Податоците може да се обелоденат и на други трети страни, но само со ваша лична согласност и/или во согласност со законот.

Според законот, mojagarderoba.mk мора да ги обезбеди личните податоци и/или податоците за употреба на Веб страницата на државните или надзорните органи до степен до кој што е неопходно за да се избегне било каков ризик за јавноста и да се гонат кривични дела.

Во сите други случаи, вашите податоци се обелоденуваат на трети страни само доколку сте дале изречита дозвола или сте им овозможиле пристап на трети страни до вашите податоци.

4. Политиката за приватност на сајтот не се однесува на веб страници до кои се пристапува преку линкови на Веб страницата. Таквите страници подлежат на условите за користење и политиката за приватност утврдени од таквите веб страници.

5. Иста така, имате право во секое време да ја повлечете секоја согласност која што сте ја дале со регистрирање или користење на услугите на Веб страницата и да го избришете вашиот профил и информациите собрани за вас додека сте биле активен корисник на сајтот. Ваквото откажување нема да влијае на законитоста на обработката на податоците спроведена пред откажувањето и врз основа на претходно дадената согласност. За да го избришете профилот на оваа страница и сите ваши информации собрани во текот на присуството на Веб страницата, испратете барање преку е-поштата што сте ја регистрирале на Веб страницата [email protected]

Кои лични податоци ги обработуваме и врз основа на кои основи ги обработуваме?

6. За да ја користите нашата Веб страница, а посебно за да вршите комерцијални трансакции преку Веб страницата, да го користите електронскиот систем за плаќање или да оставате фидбек и да комуницирате со други членови, потребно е да регистрирате профил на mojagarderoba.mk. За таа цел мора да се регистрирате како член на Веб страницата. Доколку имате Фејсбук, можете да се најавите и преку профилот на оваа социјална мрежа.

7. Податоците што ги споделувате кога се регистрирате на Веб страницата (е-пошта, град, фотографија, име) и ги користете (IP адреси, прегледани реклами, кореспонденција, итн.) ги давате на сопствена дискреција и тие се наменети само за вашите потреби и/или за олеснување на комуникацијата со Веб страницата. Друштвото ги чува овие лични податоци до бришење на личните податоци или профилот на ваша иницијатива, но не подолго од 5 години од последното најавување на профилот. На крајот на овој период, сите лични податоци поврзани со профилот автоматски се бришат од базата на податоци, а остануваат само јавно објавените пораки од темите на разговор во рамките на форумот и групите.

8. Доколку се согласите, Друштвото ќе ги собира и обработува податоците коишто ги испраќа вашиот уред при поврзување со Веб страницата: IP адреси и време на поврзување и преземени дејства, прелистувачот што го користите и неговата верзија, податоци за употреба на Веб страницата. Овие податоци се користат за статистичка анализа, техничко подобрување на Веб страницата, како и за прилагодување на рекламите, а се собираат со помош на колачиња или слични технологии. За да се откажете од споделувањето вакви информации, потребно е да ги промените поставките на прелистувачот и/или да кликнете „Не се согласувам“ во лентата со известувања за колачиња. Овие податоци, со исклучок на IP адресите, се чуваат најмногу две години од денот на преземената активност. IP адресите се чуваат 90 дена откако јавно објавените содржини ќе се избришат за јавен пристап (како што се коментари и реклами поставени од корисникот).

9. Доколку сте активен корисник на форумот за комуникација на нашата Веб страница ќе се зачуваат следните податоци :

  • Постовите на форумот;
  • Коментари оставени за предмети што ги продаваат други членови;
  • Фидбек;
  • Вашата комуникација со други членови.

Содржината креирана од вас останува достапна на Веб страницата дури и по раскинувањето на вашиот Договор за користење на Веб страницата. Доколку го избришете профилот од страницата, името на членот нема да се појави веднаш до ваквата содржина и ќе добиете известување дека таа содржина е креирана од член кој повеќе не е активен.

10. За целите на директен маркетинг (испраќање билтени, потсетници, пораки, понуди на партнери), вашите лични податоци ќе се користат само доколку се согласите да ги користиме за цели на директен маркетинг. Согласноста можете да ја дадете/повлечете со најавување на вашиот профил.

11. Веб страницата не е одговорна за заштита на личните информации што корисникот јавно ги споделува (на форумот, рекламите) или лично ги дава на трети страни (преку лични пораки) преку системот на Веб страницата. Корисникот мора да избегнува да ги открива своите лични податоци (вистинско име, личен идентификациски број, адреса, е-пошта, податоци за деца, личната здравствена состојба, политички ставови, религиозни убедувања и сл.) на трети страни. Доколку сепак избере да ги обелодени таквите податоци треба да ги процените можните последици од обелоденувањето лични податоци.

12. Администрацијата на mojagarderoba.mk не е одговорна за фотографиите и текстовите коишто ги објавуваат членовите, како и нивниот квалитет. Корисниците на Веб страницата се сносат одговорност за секоја фотографија и текст поставени на Веб страницата со цел продажба, купување и размена на предмети. Администрацијата на mojagarderoba.mk не е одговорна за комплетирани или неизвршени трансакции на членовите, парична или нематеријална штета што може да резултира од објавувањето текстови на Веб страницата. Одговорноста за точноста на текстовите и фотографиите, како и нивната усогласеност со законодавството на ЕУ единствено ја сноси поединецот/корисникот на Веб страницата.

13. mojagarderoba.mk ги стекнува правата од интелектуална сопственост на фотографиите објавени на Веб страницата и нивните описи.

14. Администрацијата на mojagarderoba.mk има право да го откаже членството на корисникот доколку добие поплаки или постојат сомневања за неправилна или неовластена активност на некој член.

Права на субјектите на податоците

15. Како субјект на податоците (сопственик на податоците), на вашиот профил може да се најавите во секое време и да ги менувате/бришете податоците на профилот, вклучително и согласностите за обработка на вашите лични податоци. Исто така, можете да го избришете целиот профил, заедно со сите податоци што се наоѓаат на него.

16. Доколку имате некакви прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, доколку сакате да ги промените, коригирате или уништите, ако сакате да добиете копија од податоците или да ги преместите на друго место, доколку сакате Друштвото да ја ограничи или запре обработката на вашите лични податоци, мора да испратите е-пошта од вашиот профил којшто е регистрирана на Веб страницата, бидејќи Друштвото нема друг начин и податоци за да го идентификува субјектот на податоците.

17. Барањето на корисникот да се откаже обработката на личните податоци мора да се реализира најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на барањето за да се прекине обработката на податоците на корисникот. Одговорите на прашањата на корисниците во врска со обработката на податоците се даваат што е можно поскоро, но не подоцна од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето и/или сите потребни податоци од корисникот. Податоците се доставуваат до посетителот бесплатно еднаш во текот на календарската година.

18. Сите прашања и барања во врска со Политиката за приватност треба да ги испратите на електронската пошта [email protected]

Правила за купување платени услуги

На секоја специфична реклама мора да се додели специјална реклама и објава на рекламата. Доколку членот не ги користи овие услуги и на почетокот на услугата не е доделена специфична реклама, тој датум не може да се промени и парите нема да бидат вратени.

Кога доделувате одредена реклама на купена услуга, сопственикот на рекламата гарантира дека рекламата ги исполнува сите барања. Рекламите класифицирани како неподобни ќе бидат отстранети без никакво известување и услугата нема да биде презакажана или повторно финансирана.

Купените услуги не може да се менуваат, пренесуваат на друг член или на друг начин да се модифицираат. Средствата платени за нив не се враќаат.

Што е колаче и на кого му треба?

Колаче е мала датотека којашто прелистувачот ја прима и чува на вашиот уред секој пат кога ќе посетите одредена веб страница (на пр. mojagarderoba.mk).

Колачињата се потребни за страницата да функционира побрзо, поефикасно и да им даде на своите администратори подетални информации за корисниците, а коишто потоа се користат за прибирање статистички податоци и подобрување на перформансите на порталот. Пред сè, целта е да се прилагоди навигацијата за секој корисник (на пр. со препознавање кога се најавувате на профилот, да не се прикажуваат ирелевантни реклами, итн.)

Во зависност од видот, колачињата можат да важат од една сесија до неколку години.

Кои колачиња ги користиме и за кои цели?

На нашата Веб страница користиме различни видови колачиња, кои можат да се поделат во неколку групи според функциите коишто ги вршат:

  • 1. Навигациони. Најважни и најзабележливи колачиња за корисникот. Потребни се за да се подобри квалитетот на страницата и сите нејзини карактеристики, како што е пристап до области на страницата што се недостапни за другите корисници.
  • 2. Аналитички. Овој вид колачиња се користат за статистичка анализа на корисниците на нашата Веб страница. Врз основа на тоа, можеме да одлучиме која содржина е најрелевантна и најпопуларна и како посетителите најчесто дознаваат за тоа. Добиените резултати се целосно анонимни, тие се добиваат со користење услуги на трети страни кои применуваат свои сопствени колачиња.
  • 3. Насочени. Ваквите колачиња поврзуваат повеќе веб страници што ги посетува корисникот. На пример, по разгледувањето производи на една страница, може да наидете на реклама за истиот тој производ на друга веб страница (повторно таргетирање). Овие колачиња ни ги испраќаат доверливи трети страни. Ние немаме пристап до информациите за колачињата на другите веб страници, тие се целосно под нивна контрола.
  • 4. Функционални. Функционалните колачиња се користат, на пример, за да ги запаметат саканите параметри на корисниците. Тие не се неопходни, но значително го подобруваат корисничкото искуство и квалитетот на навигацијата.

Како можам да ги избришам колачињата, да ги контролирам и да ги исклучам?

Секој посетител на Веб страницата може лесно да ги контролира колачињата коишто ги прима од прелистувачот, истите да ги избрише или да ги исклучи едноставно со промена на поставките на користениот прелистувач. Сепак, важно е да се има предвид дека исклучувањето на навигациските или функционалните колачиња може да влијае врз работењето на Веб страницата и квалитетот на дадените услуги. Бришењето на акумулираните колачиња може да резултира во губење на податоците за претходните прелистувања на корисникот, така што Веб страницата повеќе нема да биде персонализирана.

Повеќе детали за приватноста на Интернет може да дознаете на следниот линк: http://www.youronlinechoices.com. За да ги исклучите колачињата за целите на анализа и да го сопрете прибирањето податоци од страна на Google Analytics, можете да инсталирате дополнителен додаток за прелистувачот на линкот: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ние сме сајт каде може да продавате, купувате и разменувате облека
Купи - Продај